Tieng Viet English Japanese
Dotoh Software Solutions

Công ty Giải pháp Phần mềm Dotoh

Dotoh Software Solutions

Innovation

To Connect The World

Công ty Giải pháp Phần mềm Dotoh

Dotoh Software Solutions JSCTin mới:Thông tin tuyển dụng:

Dotoh tuyển dụng Kỹ sư phần mềm (xem tiếp)Giới thiệu Công ty Giải pháp Phần mềm Dotoh Việt Nam

Công ty Giải pháp Phần mềm Dotoh Việt Nam (Dotoh Vietnam Software Solutions JSC) là công ty chuyên nghiên cứu, phát triển và khai thác các Hệ thống thông tin, Hệ thống phần mềm cho các đối tác Nhật Bản.
Thành viên sáng lập Dotoh là những người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin tại Nhật Bản trong nhiều năm.
Công ty áp dụng các chuẩn công nghệ quốc tế trong việc phát triển và gia công các Hệ thống thông tin, Hệ thống phần mềm để đạt được chất lượng và hiệu quả cao nhất.