Tieng Viet English Japanese
Dotoh Software Solutions

Công ty Giải pháp Phần mềm Dotoh

Dotoh Software Solutions

Innovation

To Connect The World

Giải pháp của DotohCông ty Giải pháp Phần mềm Dotoh chuyên nghiên cứu và cung cấp các giải pháp nhằm ứng dụng Công nghệ thông tin trong doanh nghiệp, tổ chức, giúp cho doanh nghiệp, tổ chức quản lý công việc hiệu quả, giảm thiểu lãng phí về nhân lực và hỗ trợ tốt nhất cho nghiệp vụ của doanh nghiệp.

Sau đây là một số ví dụ về giải pháp mà Dotoh cung cấp cho các đối tác Nhật Bản:

 • Phần mềm ký hợp đồng điện tử trực tuyến
  Phần mềm cho phép các bên tham gia hợp đồng upload file PDF hợp đồng và chèn chữ ký điện tử (digital signature) vào file PDF.

 • Phần mềm phân tích log truy cập Website và vẽ biểu đồ KPI.
  Phần mềm có nhiều tính năng tốt hơn và bổ sung cho Google Analytics. Xem thông tin cụ thể ở đây : Dotoh Mgn

 • Phần mềm Quản lý Hóa đơn, Hợp đồng
  Phần mềm cho phép doanh nghiệp quản lý hóa đơn, hợp đồng cho các dự án của doanh nghiệp, quản lý quá trình thương thảo về giá cả (dự toán) của dự án.

 • Giải pháp phân tải cho các Hệ thống Web service có lượng truy cập lớn:
  Một dịch vụ Web có lượng truy cập lớn thường bị quá tải nếu chỉ dùng một server duy nhất.
  Dựa trên kinh nghiệm làm việc lâu năm trong lĩnh vực xử lý phân tán và song song, Dotoh cung cấp giải pháp phân tải tối ưu cho các Web service.
  Đặc trưng của giải pháp phân tải này là bao gồm cả phân tải theo chiều dọc (tối ưu hóa cơ sở dữ liệu, cache, proxy server) lẫn chiều ngang (xử lý phân tán song song, sử dụng Linux Virtual Server để phối queries,...).
  Sự kết hợp giữa các phương pháp phân tải trên sẽ đem lại một hệ thống chịu được lượng tải rất lớn và an toàn, phục vụ cho các Dịch vụ Web tính năng cao.