Tieng Viet English Japanese
Dotoh Software Solutions

Công ty Giải pháp Phần mềm Dotoh

Dotoh Software Solutions

Innovation

To Connect The World

Dịch vụ của Dotoh

Dịch vụ chủ yếu của Công ty Giải pháp Phần mềm Dotoh bao gồm :

 • Thiết kế, gia công các phần mềm tính năng cao :
  - Phân tích yêu cầu, đặc tả, thiết kế kiến trúc phần mềm.
  - Thiết kế, phác thảo giao diện.
  - Thiết kế, tối ưu hóa cơ sở dữ liệu.
  - Thiết kế mô hình lớp (class diagrams, sequence diagrams, ...), tổ chức implement với các kỹ sư phần mềm nhiều kinh nghiệm.
  - Kiểm thử, deploy, bảo trì các Hệ thống thông tin, Hệ thống phần mềm theo yêu cầu của khách hàng

 • Nghiên cứu, sáng chế và phát triển các Hệ thống phần mềm chiến lược :
  - Nghiên cứu nhu cầu thị trường, sáng chế các Hệ thống phần mềm mới mà thị trường đang cần.
  - Đầu tư, phát triển các Hệ thống phần mềm chiến lược.
  - Nghiên cứu các công nghệ mới phục vụ các Hệ thống phần mềm chiến lược.