Tieng Viet English Japanese
Dotoh Software Solutions

Công ty Giải pháp Phần mềm Dotoh

Dotoh Software Solutions

Innovation

To Connect The World

Giới thiệu Công ty Giải pháp Phần mềm Dotoh Việt Nam

Công ty Giải pháp Phần mềm Dotoh Việt Nam (Dotoh Vietnam Software Solutions Joint Stock Company) là công ty chuyên nghiên cứu giải pháp phần mềm, phát triển và khai thác các Hệ thống thông tin, Hệ thống phần mềm tính năng cao cho các đối tác Nhật Bản. Dotoh áp dụng các chuẩn quốc tế về Công nghệ phần mềm trong quá trình phát triển và gia công các dự án phần mềm lớn, phức tạp để đạt được chất lượng và hiệu quả cao nhất.


Dotoh được sáng lập bởi các chuyên gia CNTT có kinh nghiệm hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, Công nghệ phần mềm, Dịch vụ trực tuyến tại Tokyo.

Dotoh luôn nỗ lực trong mọi dự án để đem lại chất lượng tốt nhất cho sản phẩm phần mềm của quý khách!