Tieng Viet English Japanese
Dotoh Software Solutions

Công ty Giải pháp Phần mềm Dotoh

Dotoh Software Solutions

Innovation

To Connect The World

Thông tin Tuyển dụngDotoh áp dụng chuẩn quốc tế của Công nghệ phần mềm để thiết kế, cài đặt và bảo trì các Hệ thống thông tin, Hệ thống phần mềm tính năng cao.
Làm việc tại Dotoh yêu cầu bạn có kiến thức cơ sở về Khoa học máy tính (như Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật, Hệ điều hành, Mạng máy tính, ...) và kiến thức nâng cao của Công nghệ phần mềm (Design Pattern, Software Development Process,...)

Click vào các link sau đây để xem chi tiết các vị trí mà Dotoh đang cần tuyển.